Grundskolan är igång! 

Läsåret 2016/17 är uppstartat. På plats i Varbergs kommuns kommunala grundskolor är elever, pedagoger, lärare, stödfunktioner och rektorer. På plats är också flertalet av de samarbeten som inryms i den politiska satsningen MOA, modern arbetslivsorientering. 

Vi har gått in i år tre i den kommunövergripande satsningen för samarbete skola – arbetsliv. Det är i år vi förväntas ”sätta” de processer vilka vi arbetat fram, testat och modifierat efter så kallade piloter, och det är i år likvärdigheten för riktningen ska slå ut i full blom. 

Våra tolv större företag som vi samarbetar med i SKAL (skolaarbetsliv), har visat tillit och engagemang, kreativitet och agerat mycket lösningsfokuserat kring de tankar och idéer om entreprenöriella aktiviteter vi strävar efter att systematisera. 

På en konferens i Sundsvall förra veckan fick jag möjlighet att för en mindre grupp ”skolfolk” beskriva vad och hur, syfte och mål, med MOA; SKAL, Värdeskapande aktiviteter och ökad valkompetens. Responsen var mycket god, och flera kommuner visade stort intresse för både innehåll och systematik, kvalitet och evidens i vårt arbete. Representanter från Skolverket som deltog under konferensen, gav också positiv respons och då främst på innehåll och den likvärdighet vi uppnår via våra strategier för samverkan skola- arbetsliv. 

Arbetslivsdagar och SKAL-processer är i rullning just nu. Vi har just avslutat AiS, Arkitekter i Skolan, som genomfördes i vintras med att utegården till förskolan som eleverna i AiS var med och utvecklade, tagit sitt första spadtag för förverkligande. #Seniorsurf fortsätter att genomföras i årskurs 6 och vi ser embryot till ännu ett genomförande av Projekt Västerport med arkitektur och innovation i fokus. 

Just Stadsutvecklingsprojektet kommer att generera många goda möjligheter till samarbete skola- arbetsliv, och den långsiktighet som projektet har, är utmärkt sett ur perspektivet att skolan kan kvalitetssäkra processer och låta dem bli hållbara men föränderliga över tid. 

Läsårets första Kretativt Forum har ”lajvats”, och i pipeline ligger planering för nästa. Vi ser också ett helt nytt samarbete implementeras mellan gymnasiet Peder Skrivares Skola och grundskolan med fokus på vård och omsorg. Ett samarbete som spänner över MOA:s tre ben: skola- arbetsliv, värdeskapande lärande och ökad valkomptens. Om detta kommer jag självklart att berätta mer vid tillfälle. 

När nu grundskolan är igång och vi har ett år framför oss med att kvalitetssäkra MOA:s olika delar, känns det riktigt bra att i bagaget ha en vetenskaplig förankring och evidensbaserad effektstudie att luta sig mot. I Sundsvall förra veckan presenterades nämligen resultatet av förra årets kvalitativa studie där vi deltog med just AiS, #Seniorsurf och Projekt Västerport. Resultatet visar att vi fått mätarna för det ”omätbara” att nå topp! Elevers lärande ökar då de deltar och medskapar i processerna, vi ser en ökad måluppfyllelse samt att motivationen för skolans alla ämnen stärks! Om effektstudiens resultat finns all anledning att återkomma till, och sannolikt då i intervjuform av Martin Lackeus och Carin Sävetun som är ansvariga för studien. 

Så. På återhörande, här eller via kanaler i sociala medier, och också irl!  

Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare Varbergs kommun 

Arbetslivsdagar Ankarskolan, del 3

Räddningstjänsten Väst har olika uppdrag och idag möter eleverna en socionom, en brandman och en säkerthetsutvecklare. 

– Vi har många olika yrken i vår organisation, och samarbete mellan oss är avgörande för att människor som på ett eller annat sätt behöver oss, ska känna trygghet, säger Karin Nilsson, utvecklingsledare och socionom. 

unknown-5I inledningen av föreläsningen beskriver Karin Nilsson sin väg till nuvarande yrke. Bagare, vård, och drömmar om att arbeta i en gruva. Hon uppmuntrar eleverna att testa på olika arbetet och skaffa sig erfarenhet av både arbetslivet och samhällets uppbyggnad.

– När jag väl bestämt mig, var det socionom jag såg som framtida yrke. Barn och ungdomar, förebyggande arbete och att vara en del av händelser, attraherade mig, säger Karin. Jag tror inte att jag någonsin blir ”klar”, och upplever att det är ett lärande som pågår varje dag på jobbet.

unknown-4Lukas van der Heiden arbetar som säkerhetsutvecklare på Räddningstjänsten Väst, vilket innebär att han efter tre år på universitet, idag har kunskap och kompetens om olika risker som vi möter och kan råka ut för i samhället.

– Jag arbetar förebyggande och ser över vilka konsekvenser som kan drabba individer vid en oönskad situation som exempelvis strömavbrott, terroristattack och kanske det mest vanligt förekommande brand och olyckor, berättar Lukas.

unknown-7Malin Ljunggren, brandman har arbetat i två år på Räddningstjänsten Väst, och inledde sin karriär i yrket som deltidsbrandman.

– Att vara deltidsbrandman innebär att du har ett annat yrke än brandman som huvudsakligt arbete. Du ka
n till exempel kombinera att arbeta inom industrin med räddningstjänst. Jag kände ganska snart att brandman var det jag ville arbeta som och pluggade vidare, säger Malin och berättar om de fysiska krav för att bli antagen som till och med är lagstiftade att gälla.

Viktoria Struxsjö, Skola- arbetslivsutvecklare Varbergs kommun 

 

Arbetslivsdagar Ankarskolan, del 2

Finansvärld. 24-7. Lika del spännande, som lärande. Där är beskrivning av en fondförvaltares arbete. Henrik Tingstorp är en av de yrkesföreträdare som idag möter eleverna på Ankarskolan under deras arbetslivsdagar.

Henrik Tingstorp, fondförvaltare på Simplicity använder elevernas frågor när han lotsar dem genom beskrivningar av sin väg till nuvarande yrke och uppdrag. Resan börjar i Örebro där Henrik växte upp, vidare genom idrottsrörelsens betydelse för hans engagemang, välmående och möte med andra kulturer.

unknown-1– Det är med fotboll, som med skolämnen, som med mitt jobb: ju mer du tränar, desto bättre blir du, säger Henrik och liknelsen tycks landa väl i elevernas förståelse. Jag har alltid burit med mig en drivkraft, och den tog mig från högstadiet, till gymnasiet och vidare till universitetet. Mitt mål var ett bra jobb, och jag använde satsade på mina förmågor i matematik för att nå målet. Idrott och siffror är min grej!

Henriks möte med eleverna utvecklas till en dialog. Frågor ställs från båda parter, svar levereras från båda parter. Det amerikanska presidentvalet vävs in som en del av Henriks jobb att bevaka, och vikten av att våga misslyckas lyfts fram. Henrik berättar att hög lön innebär höga förväntningar, och att det är en erfarenhet han lärt en för honom hård väg.

– Jag fick jobb efter universitetsstudierna på ett företag där lönen var riktig hög, och förväntningarna ännu högre. Det ledde till att jag arbetade nästan dygnet runt, och till slut kände jag att det fick vara nog. Jag lärde mig då att det är ok att misslyckas, och att arbetsmiljö och medarbetare är viktigare än den höga lönen, summerar Henrik.

unknownEn dag på jobbet för Henrik kan innebära möten, telefonsamtal med personer över hela världen, konferenser, kundbesök och resor. Att vara seriös, ambitiös och ha hög social kompetens är viktiga kompetenser för fondförvaltare. Att vara dedikerad sitt arbete och inte förlora fotfästet är också egenskaper som vinner i längden i den bransch Henrik verkar i.

– Mitt arbete kan utföras på många olika sätt, och flera egenskaper behövs, säger Henrik. Var alltid ödmjuk i ditt arbete. Alla människor är lika värda och bemöt alla du möter med respekt, säger Henrik till eleverna med eftertryck och bjuder på en avslutande reflektion.

– Hade jag inte utbildat mig inom ekonomi, hade jag blivit idrottslärare. Det var min egentliga dröm, men mina betyg från gymnasiet räckte inte till för att komma in på lärarutbildningen, berättar Henrik och tackar för att eleverna och lärarna tagit emot honom under arbetslivsdagarna på skolan.

Viktoria Struxsjö, Skola- arbetslivsutvecklare Varbergs kommun

Arbetslivsdagar Ankarskolan, del 1

Det är tisdagmorgon och eleverna i åk 8 på Ankarskolan installerar sig i tre olika klassrum. I varje klassrum väntar lärare som tar emot och hälsar välkomna, precis som varje morgon. Men. Idag väntar också olika yrkesföreträdare i klassrummen. Det är dags för arbetslivsdagar på Ankarskolan!

unknown-2En undersköterska och en barnmorska från Region Halland möter upp i ett klassrum. Arbetsområden för de båda yrkesgrupperna presenteras, kompetens och efterfrågan på fler medarbetare samt lön och facklig tillhörighet beskrivs. Eleverna lyssnar aktivt
och Sandra Svensson, undersköterska vid förlossningen på sjukhuset i Varberg, berättar om utbildningsvägar till yrket, arbetsuppgifter och vad som motiverar varje dag på jobbet.

– Patientkontakten är grunden i allt, tänker jag. Att vilja hjälpa andra människor och få så mycket tillbaka. Jag går till jobbet varje dag med nyfikenhet inför vad jag kommer att få lära mig idag, berättar Sandra.

Barnmorskan Therese Ledsby tar vid där Sandra avslutar och understryker att man inte kan anse sig färdigutbildad i livet. Viljan att lära vidare, nytt och kanske till och med att lära om, är avgörande för att trivas på arbetet och vara uppdaterad.

unknown-6– Jag har världens bästa jobb, och mina viktigaste arbetsverktyg är tålamod, jädrar anamma och ett stort hjärta, berättar Therese. En vanlig dag på jobbet innehåller allt från att rapportera och dokumentera processen, till att bedöma förlossningsförlopp och dagligen kontrollera den tekniska apparaturen.

Therese och Sandra berättar om möjligheterna att arbeta varierande och på olika arbetsplatser. Ungdomsmottagning, vårdcentral, mödravård och just förlossningsavdelning är några exempel på där undersköterskor och barnmorskor kan arbeta och där deras kompetenser behövs.

– Kan kvinnan som föder barnet, välja om hon vill ha en manlig eller kvinnlig barnmorska? undrar en elev. – Vad fick dig att välja ditt yrke? frågar en annan. Och en tredje är nyfiken på hur många bebisar som föds i Varberg varje dag.

– Det är många som kommer från andra delar av landet för att föda i Varberg, berättar Therese och Sandra med stolthet. Vi har gott rykte och föräldrar upplever oss professionella.

Viktoria Struxsjö, Skola- arbetslivsutvecklare Varbergs kommun 

Lunchmöte om kompetenser

Vi fyllde minibussen med lärare, vägledarare, utvecklare och praktiksamordnare och drog till Laxbutiken i Falkenberg för ett lunchmöte arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Temat för mötet var företagens utmaningar att hitta rätt kompetens med utgångspunkt i en enkät som Svenskt Näringsliv gjort. Medarbetarnas kompetens är för många företag den allra viktigaste ingrediensen för att driva en konkurrenskraftig verksamhet, men det är tufft att hitta rätt kompetens.

Vad är då rätt kompetens hos en person? Deltagarna på mötet, som var en blandning av Hallands näringsliv, hade främst följande förslag:

  • ansvarstagande
  • serviceinriktad
  • pålitlig
  • villig att lära sig

I hela riket utgör yrkesprogrammen på gymnasiet den viktigaste rekryteringsbasen för företagen. 50% av företagen ser att den basen är svårast att rekrytera ifrån. I jämförelse är det bara 1 % av företagen som ser sig behöva en forskare.

Hur kan det då komma sig att bara 6% av föräldrar till dagens elever i grundskolan ser ett yrkesprogram som bra alternativ för barnens utbildning? Det är ju där arbeten kommer att finnas!

Vilka är då de vanligaste rekryteringsvägarna för företagen? Kontakter och spontanansökningar är det som verkar funka bäst. Sociala medier är den väg som växer mest.

När företagen har svårt att hitta rätt kompetens blir en av konsekvenserna att de får tacka nej till uppdrag.

En kommun som lyftes fram var glädjande nog Varberg där vi lyckats få elever att söka till yrkesprogrammen i större utsträckning än andra.
IMG_4422IMG_4423
/ Pär Wiik

En sjunde runda

Idag startade den sjunde (!) gruppen elever upp den entreprenöriella processen #Seniorsurf. Tolv taggade ”sexor” möter nästa vecka lika taggade seniorer på Storegården i Tvååker. 

På Bosgårdsskolan mötte tolv elever upp för förberedande lektion. Ett två och en halv timma långt pass som innehöll allt från genomgång av skolämnen som inkluderas i processen, till genrep inför nästa veckas skarpa läge. Det talades om arbete, anställningar och kompetenser. Begrepp, förmågor och förväntningar diskuterades och vikten av att våga pröva och ompröva, misslyckas och ha mod att ta sig an nya (och okända) utmaningar lyftes som framgångsfaktorer. 

Med under lektionen var förutom skola- arbetslivsutvecklare från BUF och aktivitetssamordnare Malin Lenestad från socialförvaltningen, rektor Örjan Johansson och Kristofer Karlsson, förstelärare på Bosgårdsskolan. 

Jag har sett effekten som #Seniorsurf har för elevers lärande i de tidigare processerna vi genomfört, berättade Örjan Johansson, och menade att samarbeten mellan skola- och arbetsliv gagnar elevers entreprenöriella förmågor. 

#Seniorsurf genomfördes första gången för ett år sedan. Per dagens datum har fyra kommunala grundskolor erbjudits processen, och ytterligare två har fått förfrågningar om att delta i vår, respektive till hösten. 

Örjan Johansson berättar att elever som genomför #Seniorsurf lyfter sig i skolämnen och blir medvetna om vad ansvar, uthållighet och tro på den egna förmågan kan betyda. 

Det engagemang som #Seniorsurf genererar, och de insikter som eleverna gör, kan ha för betydelse för både deras studier och framtida arbete. Att ännu en gång få uppleva #Seniorsurf, är faktiskt fantastiskt, sa en stolt rektor i pausen av lektionen. 

När eleverna möter seniorerna nästa onsdag, kommer de förberedda med förhoppning om att kunna lära ut, och lära sig själva. Att #Seniorsurf är en entreprenöriell och värdeskapande process, borde vi snart via beprövad erfarenhet kunna fastslå. Vetenskapligt förankrad är #Seniorsurf, då forskaren Martin Lackeus i sin avhandling lyfter fram ”surfen” som ett gott exempel på just entreprenöriell och värdeskapande metod. Med andra ord: bock i rutan för två av skolans viktigaste fundament. Och bock i rutan för att entreprenöriellt lärande och ”klassisk” kunskap går hand i hand. 

Viktoria Struxsjö, Skola- arbetslivsutvecklare Varbergs kommun 

Jobbsökarutbildning

En av metoderna vi arbetar med på PS-gymnasiet, för att stärka våra elever inför arbetslivet, är att ge förstärkt jobbsökarkunskap. Utbildningen genomförs på samtliga yrkesprogram i åk 2 eller 3 i samarbete med rekryteringsföretagen Lernia, Speed och Coast Consult. Jobbsökarutbildningen för de studieförberedande programmen genomförs av svenska- och engelskalärarna som under året också fått utbildning av bemanningsföretagen.

Utbildningen för yrkesprogrammen startar med en föreläsning som ger information om:

– Vad är ett bemanningsföretag?
– Platsannonser
– Personligt brev
– CV
– Anställningsintervju

Eleverna ges sedan möjlighet att söka ett fiktivt arbete genom att skriva CV och personligt brev. Därefter sänder eleverna ansökningshandlingarna till rekryteringsföretaget för feedback. Någon vecka senare får eleverna tillbaka sitt CV och personliga brev med synpunkter och kommentarer. Eleverna får också möjlighet att träffa rekryteringsföretaget för att ställa ytterligare frågor.

– Det här är något vi absolut vill fortsätta med. Det är ett bra sätt att samarbeta med näringslivet på, det skapar stort värde för våra elever. De flesta har aldrig skrivit ansökningshandlingar och nu får alla möjlighet att få fram något de kan ha glädje av i många år, säger Christer Lotzner, lärare på Bygg och Anläggningsprogrammet.

– Detta är jättekul, det ger oss massvis av ny energi. Vi saknade en sådan här aktivitet när vi själva gick i skolan och det känns bra att ge tillbaka nu, säger Arben Tulla och Jessica Andersson från Lernia.
– Vi tycker också det är viktigt att ge kunskap om bemanningsbranschen som också är en arbetsgivare som kanske inte alla känner till. Byggeleverna, som vi har genomfört utbildningen med, har i de flesta fall gjort ett kanonjobb med sitt CV och personliga brev. Vi skulle kunna anställa de direkt, fortsätter Arben och Jessica. Några elever har saknat motivation då de redan har en anställning klar till sommaren. Med de eleverna blir det ett bra samtal där vi och lärarna förklarar att om några år kan det vara lågkonjunktur och då kan ett bra CV vara skillnaden mellan anställning och arbetslöshet.

lernia

– Jag har aldrig lärt mig hur man söker arbete tidigare, detta var kanonbra. Jag tycker det är bra när det kommer personer som arbetar med sådana här saker varje dag och bidrar till vår utveckling, säger Alvin Nelli, elev på Byggprogrammet. Jag fick bra feedback på det jag skrivit. Några av de sakerna jag hade i CV´t skulle vara i det personliga brevet. Det här kommer jag ha nytta av redan till sommaren då jag ska söka jobb, fortsätter Alvin.

Pär Wiik, Skola-Arbetslivsutvecklare , Varbergs Kommun

Kreativt Forum – succé igen! 

Bönder, Bockstensman och konstnären Bergh. När trettiotalet pedagoger och lärare under fyra timmar samarbetade i #detutvidgadekollegiet stod berättelser om människor i centrum på Hallands Kulturhistoriska museum i Varbergs . 

Curry Heimann inleder Kreativt Forum.

Strax efter att klockan slagit 16.00 sitter pedagoger och lärare från våra kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Kungssalen på fästningen. Minglet har avslutats och strax startar läsårets andra Kreativt Forum.
– Välkomna, hälsar museichef Curry Heimann och inleder med att berätta om museets organisation, uppdrag och utmaningar. Vi har drygt 100 000
besökare om året, och självklart vill vi arbeta nära skolan och möta elever i deras lärande, fortsätter han.

Just lärande blir kvällens ledord. Och då specifikt lärares lärande. För de kommande fyra timmarna tar oss med på flera historiska resor, beskrivningar och betraktelser, där flertalet kan berättas tack vare modern teknik och vetenskap.

img_5927-2

Museets två nyanställda, Sigrid och Olof, presenterade sig under Kreativt Forum.

Bockstensmannen är museets fixstjärna, och en man vars värde är ovärderligt. Delar av hans hjärna, några naglar och omdiskuterade mjukdelar vilar bredvid hans skelett i en glasmonter. Den medeltida mannen och hans öde drar årligen besökare från hela världen, och den mest frågade frågan är ”Hur dog han?”.

– Vi vet ganska mycket om Bockstensmannen, säger Inger Alebo och Amelia Friberg, båda museiepedagoger, och som möter upp vid utställningen om Bockstensmannen. Tack vare modern teknik har vi exempelvis belagt att han åt fårkött från trakterna kring Varberg.

Att Bockstensmannen i sig skulle kunna skapa lärande under flera månader i skolan vet museets personal efter åren med fixstjärnan i fokus. Matematik, hemkunskap, kemi, musik, idrott, svenska och givet historia har vid många tillfällen blivit till ämnesövergripande och entreprenöriella arbeten.

–  Bockstensmannen fascinerar alla åldrar och vetenskapliga undersökningar och forskning av hans kvarlevor, lockar kemister och naturvetare till honom, berättar Alebo som menar att skolan kan dra nytta av processerna och diskutera källkritik och vetenskap i en kontext kring Bockstensmannen.

Pablo Wiking-Faria, förste arkivarie och historiker, tar oss genom Halland genom tiderna. Med väl avvägda nedslag i en mångtusenårig historia,  vid en tvådimensionell kartmodell får vi lära om bland annat länets olika fejder och fynd.

En verbal vandring genom Halland  levereras av Pablo Wiking-Faria. Skriv en bildtext

– Ena decenniet var vi under dansk flagga, det andra under svensk, och faktiskt däremellan en tid norsk, berättar han och visar en förteckning över regenter som styrt Halland. Människorna var sannolikt mest intresserade av om den som regerade från borgen var en god person eller inte, svarar Wiking-Faria på fråga om det inte var förvirrande med alla regent- och nationsbyten för hallänningarna.

I museets konstakademins möter vi Nils Kreuger, Karl Nordström och Richard Bergh – alla medlemmar i konstnärskolonin Varbergsskolan. Rummet har flera nyanser av blått och det med anledning av havet, ljuset och omgivande landskap.

– De tre konstnärerna levde och målade i Varberg under flera år och de utvecklade ett stämningsfyllt landskapsmåleri, berättar museiepedagog Åsa Axberg som också ansvarar för flera av museets utställningar.

Åsa Axberg sätter dagens pedagoger och lärare, i dåtidens konstnärsskola. 

Det är en märklig upplevelse som uppstår då vi ser ut genom ett av fönstren på museet, registrerar solnedgången och de blåfärgade skiftningarna som ljuset skapar, och sedan vänder blicken mot en av målningarna i utställningen. Ljuset utanför fönstret är nästan identiskt med målningens nyanser.

– Målningarna från Varberg hör idag till de mest betydelsefulla för perioden och visas på många museer i Sverige, förklarar Axberg och lotsar oss genom ett Varberg betraktat och förevigat via tre konstnärers ögon och penslar.

Halvvägs genom kvällen blir det påfyllning av energi och sedan vidare in i ett kollegialt lärande. Metoder om ”vad och hur” förskola och skola kan samarbeta med Hallands Kulturhistoriska museum tar fart. Pedagoger och lärare är mixade i grupper. Nya möten sker, erfarenheter utbyts och efter en timma levereras flera uppslag att ”produktutveckla”.

– Kreativt Forum var inspirerande, engagerande och lärande, sammanfattar en av de deltagande lärarna, Helen Gunnarson från Vidhögeskolan. Jag tar med mig möjligheter att använda kunskapen om vår lokalhistoria på flera nya sätt till de klasser jag undervisar i.

Kollegialt lärande i skarpt läge!

När lärare lär, kollegialt och strukturerat, sätts elevers lärande i centrum. De metoder som under kvällen tagits fram, kommer att tillsammans med personal på museet att utkristalliseras till hållbara och lärande metoder som med lite vilja och anamma kan bli verkliga redan till höstterminen.

Tänk vilken kraft, kompetens och kvalitet vi har i #detutvidgadekollegiet!

Viktoria Struxsjö, Skola- arbetslivsutvecklare Varbergs kommun

 

Blixtvisit av riksdagsledamot

Igår förmiddag sammanstrålade Viktoria Struxsjö, Skola- arbetslivsutvecklare för de kommunala grundskolorna, med Jörgen Warborn, riksdagsledamot och före detta kommunalråd i Varberg.

Jörgen Warborn, som driver frågor om bland annat företagsamhet, etablering av så kallade Drivhusverksamheter och entreprenörskap, fick ta del av hur Barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg arbetar med modern arbetslivsorientering för att stärka grundskoleelevernas entreprenöriella förmågor och valkompetens.

– Om riksdag och regering önskar bredda och utveckla entreprenörskap, är grundskolan en viktig aktör för den riktningen, menar Viktoria Struxsjö. Stärker vi elevers entreprenöriella lärande, kanske fler elever vidgar sina valmöjligheter samtidigt som ”ta-sig-för-samhet” uppmuntras.

Jörgen Warborn, som motionerat om att unga som vill starta eget ska uppmuntras till det, ser också ett värdeskapande i företagsamhet.

– En ung människa som vågar starta eget, kan på sikt skapa arbete åt sig själv, och för andra, förklarar han.

Den moderna arbetslivsorienteringen som Varberg skapat för de kommunala grundskolorna, hoppas Viktoria Struxsjö att Jörgen Warborn tar med sig som ett gott exempel till riksdagen.

– Min upplevelse är att Jörgen såg bredden i vår satsning, och att elevers entreprenöriella lärande så som vi valt att arbeta, är positivt, bidrar till ökad måluppfyllelse och ett hållbart samarbete skola- arbetsliv. Vem vet, kanske får vi möjlighet att berätta om vad vi gör, och hur, för intresserade och engagerade riksdagspolitiker i ett passande sammanhang, avslutar Viktoria Struxsjö.

IMG_7694

Jörgen Warborn, riksdagsledamot i dialog med Viktoria Struxsjö, Skola- arbetslivsutvecklare, under hans blixtvisit i Varberg igår.